13 Mayıs 2008 Salı

Cebir (algebra)


Saygıdeğer hukuk alimi Ebu Bekr bin Muhammed el-Yefraşî, Zebîd'de bana şu rivayeti anlattı: Halife Hz. Ömer bin Hattab zamanında Fars'tan cebir bilen bir grup insan geldi. Hz. Ali bin Ebu Talib Hz. Ömer'e hazineden onlara ödeme yapılması ve onların insanlara ders vermelerini önerdi. Hz. Ömer kabul etti. Hz. Ali onların bildiği cebiri beş günde öğrendi. Sonra, halifelik el-Me'mun'a ulaşana kadar, insanlar bu bilgiyi şifahî olarak, herhangi bir kitaba kaydetmeden sonrakilere aktardılar. Cebir bilgisi insanlar arasında sönmeye başladı. El-Me'mun bundan haberdar oldu ve cebir konusunda tecrübe sahibi birinin bulunması için tahkikat yaptırdı. Bu konuda tecrübeli yegane insan Şeyh Ebu Bekr Muhammed bin Musa el-Harezmi idi. Konuyla ilgili kaybolanların yeniden ortaya çıkarılması için, El-Me'mun ondan cebir üzerine bir kitap yazmasını istedi.
L. Hodgkin, A History of Mathematics From Mesopotamia to Modernity, Oxford, 2005, s. 108

Ayrıca, ferâiz ilminde (mîras taksimi) Hz. Ali'nin Eshab-ı kiram arasında önemli bir yeri vardı. Hz.Ali’ye minberdeyken en karışık problemler sorulurdu ve kâğıda, kaleme lüzûm kalmadan, hepsini zihninden çözer, hemen cevâb verirdi.