4 Nisan 2007 Çarşamba

"Bize Kur'an 'dan söyle"

Eshâb-ı kirâmdan İmrân bin Husayn, "Bize Kur'an 'dan söyle!" diyen birisine, "Ahmak!, zekâtı, orucu Allah'ın kitâbında tafsilatlı bir şekilde bulabilir misin? Bunları sünnet tafsil etmiştir" diye cevap vermiştir.

Sünen, Nesâî
Muvâfakat, Şâtıbî
Câmi'ül-Beyâni'l-ilm, İbn Abdilberr

Lâ edrî

İlm öğreten zâtdan bir mes'ele sorulduğunda, şayet o âlimin o mes'elede şüphesi varsa, "Lâ edrî" yani bilmiyorum diye cevap vermelidir. "Lâ edrî" sözü ilmin yarısıdır. Çünki cehl bilmemek demekdir. Bilmediğini bilmek ise ilmden sayıldığından, "Lâ edrî" diyene ilmin yarısını nisbet etmek doğru olur.

Mahzen-ül Ulûm