4 Nisan 2007 Çarşamba

"Bize Kur'an 'dan söyle"

Eshâb-ı kirâmdan İmrân bin Husayn, "Bize Kur'an 'dan söyle!" diyen birisine, "Ahmak!, zekâtı, orucu Allah'ın kitâbında tafsilatlı bir şekilde bulabilir misin? Bunları sünnet tafsil etmiştir" diye cevap vermiştir.

Sünen, Nesâî
Muvâfakat, Şâtıbî
Câmi'ül-Beyâni'l-ilm, İbn Abdilberr

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder